Olga Godø AS

 Olga Godø AS samarbeider med det norsk-eigde selskapet LaNoDe. (Latvian-Norwegian-Development)

LaNoDe sin visjon er:

Eit levende, handlande og utviklande samfunn

Lanode er eit norsk eigd selskap, bygd på ein visjon om å sete noko i bevegelse.

LaNoDe har eit vidt nettverk i privat og offentlig sektor i Norge og Latvija.

Kontakt

Lanode kan formiddle kontakt innanfor den private, personlige, kulturelle, kommersielle og offentlige sfære.
Baltikum er våre nære naboar, og gjennom den siste politiske utvikling i Europa blir dette tydeliggjort.
Norge har stillt betydelig finansiell kapasitet til disposisjon for å stimulere vekst og utvikling i Baltikum. Det er derfor naturleg at norske næringsinteresser bruker dette på ein målretta måte.

Arbeid

EØS-medlemskapet gir arbeidarar frå Baltikum rett til å komme til Norge og søke arbeid.
LaNoDe kan formiddle kontakt også på dette området.

 For meir info: www.lanode.net


Historikk for bedrifta Olga Godø AS:
I 1920-åra slutta fiskerbøndene å tilvirke sin egen fisk og gjekk over til å levere fisken til profesjonelle kjøparar.  Petter R. Godø kjøpte då ei brukt sjøbud på Hessa som han flytta til Godøya i 1927, samme året som havna blei mudra første gong. Denne sjøbuda sto til 1993. I dag foregår produksjonen i nye lokaler ved sida av sjøbuda. Bedrifta har vore i familien heile tida, og har vore viktig i den lokale fiskenæringa på Godøya utanfor Ålesund.